Wim Kömhoff

Creatief beeldhouwer is Wim Kömhoff al in zijn prille jeugd, de drang om deze creativiteit in materie om te zetten wordt versterkt door het zien van de creaties van zijn vader die koperslager was. Voordat hij zich zelf echter helemaal ging toewijden aan de kunst, studeerde hij MTS werktuigbouwkunde en deed hier en daar werkervaring op. Sinds 1981 is Kömhoff actief als beeldend kunstenaar. Hij heeft de afgelopen jaren veel geëxposeerd in galeries en openbare gebouwen. Ook heeft hij verscheidene openbare opdrachten uitgevoerd.

In klei, gips, was en brons verwerkt Kömhoff aan de ene kant zijn eigen emoties; aan de andere kant gaat zijn belangstelling uit naar de reactie's die zijn werk bij de toeschouwers oproept. Daarbij variëren zijn beelden tussen abstract en figuratief, zonder ooit hun sierlijkheid te verliezen. Door zijn degelijke, ambachtelijke werkwijze heeft Kömhoff het hele proces van materiaalkeuze en productie, tot en met de uiteindelijke vervaardiging en afwerking tot het perfecte beeld, zelf in handen. Misschien is dit wel de sleutel naar het geheim van de fascinatie, die de werken van de Grathemer kunstenaar oproepen bij het publiek, en wordt het publieke oog op zijn gemak gesteld door het contrast tussen de in beeld gerbachte emoties enerzijds, en de vrijheid van de kijker om eigen emoties op te roepen of te projecteren anderzijds. Een en ander wordt versterkt door de ambachtelijke degelijkheid van de materialen, die geen afbreuk doen aan de fragiliteit van de beelden.

CV William Komhoff

Since early childhood, William Komhoff has been driven by creativity. By observing the creations of his father, a copper smith, he was increasingly inspired to convert his ideas into material objects. Komhoff studied Mechanical Engineering, but was only professionally active in this domain for a short period of time. From 1981 onwards, art has been his living. During the past decades, he has taken part in numerous expositions in (inter)national galaries and public buildings. Also, he was commissioned by public authorities to create various special projects. On the one hand, Komhoff projects his own emotions into clay, plaster, wax, and bronze. On the other hand, he is keen to digest the reactions of the observers to his works. During the course of this continuous process, his sculptures vary between figurative and abstract, but never losing their gracious appearance. His solid craftsmanship enables him to take full control over the entire process of material selection, production, and finalization until a perfect sculpture is born. This might very well be the secret behind the fascination which is provoked by the works of this Dutch artist.

Quotes from the artist:

"My work merely consists of searching for new forms in an ancient material ---bronze---"

"The purpose of my work is to stimulate interaction between the sculpture and the observer."

"I work from one sculpture to the next. Adding forms, and deleting other forms in a never ending stream of ideas."

"I do the casting of my bronze sculpture myself because only in this way I am able to make changes at the very last minute. It is fair to say that my sculptures are 100 % made by myself.